ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์       ลงนามถวายพระพร