ชื่อ - นามสกุล :นางมยุรี ใบบัว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :โรงเรียนเทศบาล๑วัดประตูสาร
ที่อยู่ :
Telephone :035511296
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา