ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรื่อง อยุธยาน่าเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ครูบุปผา สิงห์สถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:53  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : ครูบุปผา สิงห์สถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:50  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..